Olarilaisia Bostonissa!

Olarin koulun opettajia oli keväällä 2015 matematiikan opetuksen konferenssissa. Ohessa kuvaus matkasta. Kertomus on julkaistu Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n lehdessä Dimensio (4/2015).

2D:n oppilaat 3. sijalle tilastoposterikilpailussa

Zahra Alimy, Petra Pirhonen ja Lotta Saikko tulivat 3. sijalle posterillaan: Lonkkaproteesit Suomessa 200-luvulla. Kilpailun tavoitteena oli parantaa nuorten valmiuksia kuvata omaa ympäristöään tilastollisin keinoin sekä käyttää tilastoja erilaisissa arkielämän tilanteissa. Tehtävänä oli laatia ryhmätyönä teemaltaan vapaavalinteinen tilastoposteri eli -tutkimusjuliste. linkki posteriin: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2015/lonkkaproteesit_suomessa_2000-luvulla.pdf ONNEA!

Lukion ranskanopiskelijat esittelivät ipad-opiskelua Espoon kaupunginvaltuutetuille

Ensimmäisen lukiovuosikurssin ranskanopiskelijat Lotta Annala ja Erika Kangasniemi olivat mukana Espoon kaupunginvaltuuston tulevaisuuden koulua käsitelleessä seminaarissa. Tytöt esittelivät valtuutetuille, millä tavoin he ovat hyötyneet henkilökohtaisista ipad-laitteistaan ranskanopiskelussa. Valtuutettuja kiinnostivat mm. tablettitietokoneiden käyttö suullisen kielitaidon ja ääntämisen harjoittelussa sekä niiden tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet opintoretkillä.