Sähköisen ylioppilaskokeen testikoe

Olarin lukiossa toteutettiin perjantaina 2.10.15 sähköisen ylioppilaskokeen testikoe. Kokeeseen osallistui lähes sata opiskelijaa. Järjestelyt ja kokeen toteuttaminen onnistuivat suunnitellusti. Opiskelijoiden ensivaikutelmat kokeesta olivat positiivisia. Harjoittelusta saatiin hyvää kokemusta tuleviin sähköisiin koejärjestelyihin ja opiskelijat hyötyivät harjoituksesta omia ylioppilaskokeitaan varten.  

Olarilaisia Bostonissa!

Olarin koulun opettajia oli keväällä 2015 matematiikan opetuksen konferenssissa. Ohessa kuvaus matkasta. Kertomus on julkaistu Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n lehdessä Dimensio (4/2015).

2D:n oppilaat 3. sijalle tilastoposterikilpailussa

Zahra Alimy, Petra Pirhonen ja Lotta Saikko tulivat 3. sijalle posterillaan: Lonkkaproteesit Suomessa 200-luvulla. Kilpailun tavoitteena oli parantaa nuorten valmiuksia kuvata omaa ympäristöään tilastollisin keinoin sekä käyttää tilastoja erilaisissa arkielämän tilanteissa. Tehtävänä oli laatia ryhmätyönä teemaltaan vapaavalinteinen tilastoposteri eli -tutkimusjuliste. linkki posteriin: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2015/lonkkaproteesit_suomessa_2000-luvulla.pdf ONNEA!

Lukion ranskanopiskelijat esittelivät ipad-opiskelua Espoon kaupunginvaltuutetuille

Ensimmäisen lukiovuosikurssin ranskanopiskelijat Lotta Annala ja Erika Kangasniemi olivat mukana Espoon kaupunginvaltuuston tulevaisuuden koulua käsitelleessä seminaarissa. Tytöt esittelivät valtuutetuille, millä tavoin he ovat hyötyneet henkilökohtaisista ipad-laitteistaan ranskanopiskelussa. Valtuutettuja kiinnostivat mm. tablettitietokoneiden käyttö suullisen kielitaidon ja ääntämisen harjoittelussa sekä niiden tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet opintoretkillä.