Olarilaiset edustamassa Lontoossa

Olarin lukion opiskelijat edustivat Espoota ja Suomea Lontoossa oppimisen teknologiamessujen (BETT 2017) yhteydessä pidetyssä Apple Summitissa 23-27.1.2017. Olarin lukiossa on käytetty iPadejä opiskelun edistäjänä vuodesta 2012. Lontooseen opiskelijat oli kutsuttu kertomaan siitä, miten mobiiliteknologia hyödyttää oppimista. Viisihenkinen opiskelijatiimi esitteli tekemäänsä yhteiskuntaopin projektia. Opiskelijoiden tehtävänä oli etsiä ratkaisuja kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Projekti aloitettiin tekemällä kysymyssarjoja, tuloksista tehtiin tilastoanalyysi ja sen pohjalta lähdettiin etsimään ratkaisuja ja apua ongelmakohtiin. Opiskelijat loivat sähköiselle oppimisalustalle interaktiivisen ympäristön, johon he tuottivat mm. opetusvideoita. Alustalla oli mahdollista keskustella vaikkapa oppilashuoltohenkilöstön kanssa tai pyytää neuvoja opettajalta.

Viikon aikana Olarin lukion opiskelijat perehdyttivät opettajia, tietotekniikan asiantuntijoita ja opetushallinnon edustajia tekemäänsä projektiin. Esittelyt tapahtuivat englannin kielellä ja viikon aikana opiskelijat tapasivat yli 1000 vierailijaa, jotka saapuivat eri maista. Perehdytettäviä oli niin Grönlannista kuin Intiastakin, suurimman osan vieraista saapuessa Euroopan maista. Opiskelijoiden asiantuntemusta, luovaa ongelmanratkaisua, ystävällisyyttä ja erinomaista englannin kieltä kehuttiin laajasti. Olarin opiskelijat edustivat ensimmäisinä ei-englantia puhuvina oppilaina Apple Summitissa. Tapahtuma pidetään vuosittain ja tänä vuonna meidän lukiomme lisäksi tapahtumassa oli mukana kaksi yksityiskoulua Etelä-Afrikasta ja Espanjasta sekä valtion koulu Englannista.

Rehtori Kaisa Tikka ja yhteiskuntaopin lehtori Sari Halavaara osallistuivat myös paneeliin, jossa he kertoivat Espoon ja Olarin lukion mobiilioppimisen ratkaisuista, pedagogiikasta ja siitä, miten digitalisaatiolla voidaan edistää oppimista. Olarin lukio sai syksyllä 2016 Distinguished School -tunnustuksen Applelta innovatiivisuudestaan, edelläkävijyydestään ja oppimisen erinomaisesta edistämisestä.