Psykologian opiskelijat Heurekassa

Olarin lukion psykologian opiskelijat saivat hienon tilaisuuden testata Tiedekeskus Heurekan opiskelijatyöpajoja tiistaina 14.2. ”Optiset illusiot” työpaja oli siitäkin hieno kokemus, että se oli viime vuoden Olarin psykologian opiskelijoiden ideoima työpaja! ”Optiset illusiot” – työpajassa tutustuimme havaitsemisen psykologiaan, näköaistiin, havaintovirheisiin ja optisiin illuusioihin eismerkkien avulla. Silmän rakenne tuli hienosti tutuksi lampaiden silmiä operoidessa! ”Tuntevat aivot” työpajassa tutustuttiin kaiken toimintamme taustalla vaikuttaviin aivoihin tunteiden näkökulmasta. Tutustuimme tunteita herättäviin ärsykkeisiin hyvin moniaistisesti haistellen, maistellen, tunnustellen, nähden ja kuullen. Tutustuimme myös aivojen tunnejärjestelmään ja tunteiden tutkimukseen mm. MEG- aivokuvantamislaitteiden toimintaa mallintamalla. Hieno päivä!