Yhteystiedot

Käyntiosoite Olarin koulu ja lukio
Olarinniityntie 4

Lukion postiosoite Olarin lukio, PL 3334, 02070 Espoon kaupunki
puhelin (kanslia) 043 824 5151
sähköposti (kanslia) olarin.lukio (at) espoo.fi
rehtori Kaisa Tikka 050 352 5230
etunimi.sukunimi (at) espoo.fi
apulaisrehtori Simo Vänttinen 046 877 2048
etunimi.sukunimi (at) espoo.fi
koulusihteeri Tuija Talsi 043 824 5151
etunimi.sukunimi (at) espoo.fi
opinto-ohjaaja Jutta Taskinen (lukio 1., 2. ja 4. vsk) (09) 816 43246
etunimi.sukunimi (at) espoo.fi
opinto-ohjaaja Emilia Teinonen (lukio 3. vsk) 043 824 8707
etunimi.sukunimi (at) espoo.fi
terveydenhoitaja Heidi Heimbürger 050 413 4135
etunimi.sukunimi (at) espoo.fi
lukiopsykologi Pirketta Hietanen etunimi.sukunimi (at) espoo.fi, Vastaanotto Olarin lukiossa ja osoitteessa Itätuulentie 2 B,
050 367 1769
lukiokuraattori Anna-Kaisa Pöysti  046 877 3234
etunimi.sukunimi (at) espoo.fi
Lukiokuraattori >>
lukion erityisopettaja Marjaana Tallgren 050 301 8454
Ruokapalveluesimies Terhi Humalamäki 09 816 43250
etunimi.sukunimi (at) espoo.fi
ICT-vastaava Makkonen Jari-Pekka 043 8267921
etunimi.sukunimi (at) espoo.fi

Puhelinnumerot

Vahtimestari 050 3304523
Kiinteistönhoitaja 0500 414466

Sähköpostiosoitteet

Opettajille voi lähettää sähköpostia. Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi.

Opettajakunta

Blinnikka Kyösti
Flinkman Maija
Forsström Päivi
Halavaara Sari
Hanninen Elina
Helminen Ruusu
Heltimoinen Anna
Hernigle Leena
Hietaranta Seppo
Howard Kati
Hukio Hanna Kaisa
Ilkko-Ervasti Pauliina
Kaataja Jussi
Kainulainen Mikko
Karhumaa Anna
Keränen Sanna
Kohi Mia
Kolari Jussi
Lehtonen Juha-Pekka
Makkonen Jari-Pekka
Mäntylä Mikko
Paasio Riitta
Penttilä Anu
Pirkkalainen Sari
Ravila Anna
Riijärvi Katariina
Ropponen Sanna
Saarikivi Ville
Salonen Tiina
Seppänen Maritta
Siitonen Aleksi
Soini Marjukka
Ståhlberg Perttu
Taskinen Jutta
Teinonen Emilia
Teittinen Kasperi
Tenhunen Tytti
Terho Eero
Terho Suvi
Tikka Kaisa
Toijonen Ale
Tommila Eero
Vakkilainen Kirsi
Vilppola Matti
Vänttinen Simo
BLI
FLI
FOR
HAL
HAE
HEL
HLT
HER
HIE
HOW
HUK
ILK
KAA
KNU
KAR
KER
KOH
KRI
LEH
MAK
MÄN
PAA
PEN
PIR
RAV
RII
ROP
SAA
SLO
SEP
SII
SOI
STÅ
TAS
TEE
TEI
TEN
TER
THO
TIK
TOI
TOE
VAK
VIL
VÄN
tietotekniikka
biologia, maantieto
kemia
historia ja yhteiskuntaoppi
S2
kuvataide
psykologia
englanti, ruotsi
biologia, maantieto
englanti, saksa
ruotsi
uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia
matematiikka
liikunta
psykologia, virkavapaalla
äidinkieli ja kirjallisuus
äidinkieli ja kirjallisuus
kotitalous
historia ja yhteiskuntaoppi
matematiikka, fysiikka
matematiikka, fysiikka
liikunta, terveystieto
kemia
matematiikka, fysiikka
ruotsi, ranska
ruotsi
kuvataide
matematiikka
äidinkieli ja kirjallisuus
ruotsi, saksa
uskonto, filosofia, elämänkatsomustieto
opinto-ohjaus
saksa, ruotsi
opinto-ohjaus
opinto-ohjaus
englanti
ranska, englanti
biologia, maantieto
biologia
rehtori, opintojen ohjaus, musiikki
äidinkieli ja kirjallisuus
espanja
kemia
musiikki
apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka

Muu henkilökunta

Talsi Tuija, koulusihteeri

Moilanen Toni, vahtimestari
Hukkila Matti, kiinteistönhoitaja

Heimbürger Heidi, terveydenhoitaja
Pöysti Anna-Kaisa, kuraattori
Hietanen Pirketta, psykologi
Tallgren Marjaana, lukion erityisopettaja

Palojärvi Oskari, siviilipalvelusmies

Keittiö:

Humalamäki Terhi, ruokapalveluesimies

Siivous

Jaslec Oy