Olarin iPad-pilottihankkeen tulokset myönteisiä

 


iPadit motivoivat opiskelijoita

 

1. iPad-hankkeen lähtötilanne syksyllä 2011

Olarin koulussa ja lukiossa perustettiin syksyllä 2011 hanketta koordinoimaan eri aineryhmistä koostettu opettajien tablettiryhmä (7 opettajaa). Ryhmä päätti hankkia OPH: n pilottirahalla luokkakäyttöön aluksi 64 Applen iPad-tablettia. iPadit olivat syksyllä 2011 markkinajohtaja tablettitietokoneiden valmistuksessa ja sovellusten määrällä mitattuna.

Opettajat ovat voineet varata tablettitietokoneet tuntikäyttöön ja kuljettaneet iPadit vetokärryissä (LEBA)luokkiin. 32 tablettitietokonetta sijoitettiin ladattavaan telakkaan yhteen aineluokkaan. Näihin laitteisiin ostettiin erilliset Logitech-näppäimistöt helpottamaaan sähköisten kokeiden tekoa.

Lisälaitteiksi koululle hankittiin VGA-adaptereita, joilla iPadit voidaan helposti kytkeä luokkien videoprojektoreihin. Myös langaton Apple-tv hankittiin neljään luokkatilaan. Kopiointia ja printtausta varten ostettiin myös kaksi langatonta Airprint-laitetta.  Luonnontieteiden opetukseen hankittiin Pasco-antureita ja Keeploop-laitteita.

iPad -ryhmä suunnitteli laitehankinnat, niiden hallinnoinnin, varausjärjestelmän ja sovellusten lataamisen. Suurimpana haasteena oli suunnitella ja järjestää opettajien koulutus sekä hankkia riittävää asiantuntemusta uuden laitteen pedagogiseen hallintaan.

 

2. Opettajien kouluttautuminen ja verkostoituminen

Pilottiryhmäläisten käyttöön hankittiin omat iPadit syyskuussa 2011. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet kokeilivat eri sovelluksia ja miettivät, mitkä sopivat erityisesti opetuskäyttöön eri aineryhmien erityistarpeet huomioon ottaen. He myös kokeilivat iPadien käyttöä oppitunneilla opiskelijoiden kanssa ja kokemusten perusteella mallinsivat hyväksi havaittuja käytänteitä muulle opettajakunnalle.

Muutkin Olarin opettajat saivat omat tablettitietokoneet käyttöönsä joulukuussa 2011. Vuoden 2012 aikana pilottiryhmä koulutti muita opettajia pääasiassa viikottaisella yt-ajalla ja opettajat kouluttautuivat myös opettamalla toinen toisiaan.

Opettajien didaktinen osaaminen tablettitietokoneiden hyödyntämisessä luokkatilanteissa on hankkeen päättyessä vuoden 2012 lopulla sillä tasolla, että olemme voineet toimia myös muiden koulujen opettajien kouluttajina. Lokakuussa 2012 Olarin lukion opettajat järjestivät koulutuspäivän muiden Espoon lukioiden opettajille. Koulutuspäivään osallistui yli 200 espoolaista lukion opettajaa ja tietohallinnon asiantuntijaa. Lauantainen VESO-päivä sujui järjestelyiltään hyvin ja opettajat pitivät verkostoitumiskokemuksia onnistuneina.

Olarin lukion hanketta on pilottihankkeen kuluessa esitelty lukuisille kotimaisille ja ulkomaisille vierailuryhmille, jotka ovat käyneet tutustumassa kouluumme.

 

3. Olarin koulussa ja lukiossa iPadeja on hankkeen aikana käytetty esimerkiksi seuraavalla tavalla eri oppiaineissa:

–    Fysiikka: fysiikan mittauksissa Pasco-anturit ovat tarjonneet uusia mahdollisuuksia kokeelliseen työskentelyyn.
–    Kemia: kemiassa on tehty tabletin avulla esitelmiä ja oppimispäiväkirjoja, dynaamisten jaksollisen järjestelmän käyttö oppitunneilla, ph:n ja sähkönjohtokyvyn mittaukset Pasco-antureilla, demojen ja töiden kuvaukset ja videoinnit, OPIT-pohjainen kyselytyökalu kurssin palautearvioinnissa.
–    Äidinkieli: äidinkielen tunneilla opiskelijat ovat lukeneet e-kirjoja ja videoineet puhetaidon oppilasesityksiä iPadin kameralla (iMovie-ohjelma). Mediakasvatuksen oppitunneilla on tehty vertailuja eri digitaalisten lehtien eroista. Ilmaisutaidossa tablettitietokoneen kameralla on kuvattu näytelmän ohjaus ja suunniteltu kohtausten ajoitus. iMovie-sovelluksen avulla on tehty prosessin kuvaus ja tuotettu työpäiväkirja.
–    Kuvataide: iMovien hyödyntäminen elokuvailmaisussa, piirrosohjelman käyttö taidemuseovierailulla.
–    Musiikki: musiikin tunnilla opiskelijat ovat luoneet sointupohjia ja rytmejä sekä tehneet audioäänityksiä mm. GarageBand-applikaation avulla. Opiskelijat ovat esitelleet toisilleen omia sävellyksiään.
–    Liikunta: oppilassuoritusten videointi ja niiden analysointi
–    Kotitalous: ateriasuunnittelu ja esitelmien teko
–    Kielet: Keynote-esitykset, iMovie-videot parihaastatteluissa, ComicLife -sovellus, BookCreatorin avulla tehty sähköisiä portfoliota, Popplet mind-map -ohjelman tehty käsitekarttoja sekä luettu vieraskielisiä verkkolehtiä.
–    Reaaliaineet (HI, YH, maantiede, BG, TT, uskonto, FF, ET, PS): kaikissa oppiaineissa on laadittu sähköisiä käsitekarttoja ja tehty oppilasesityksiä sekä käytetty tablettien tarjoamaa nopeaa internetyhteyttä tiedonhaussa. Verkkolehtiä on käytetty aineistona esitelmien teossa. Erilaisia oppimispelejä on kokeiltu oppisen välineinä. Tällaisesta esimerkkinä Euroopan Keskuspankin ohjauskoron määrittämisen hahmottamista helpottava peli. Erilaisia sovelluksia on hyödynnetty eri reaaliaineissa esimerkiksi bg, ps 3D Brain sekä historiassa Timelinebuilder-applikaatio.
–    Matematiikka: matematiikkaa on opiskeltu oppimispelien avulla sekä tehty opiskelijatutkimuksia (funktioiden kuvaajat)
–    Helsingin Sanomien digilehden pilottikokeilussa ovat olleet mukana erityisesti hy, yh ja ai

 

4. Tablettitietokoneet koulun ulkopuolisessa opiskelussa

Lukion iPadit on otettu mukaan useille lukion opintoretkille ja –matkoille ja niitä on hyödynnetty muun muassa seuraavalla tavalla:

–    biologian kurssilaiset (BI01) kuvasivat iPadin kameralla Eläinmuseossa evoluutionäyttelyn keskeisiä havaintoja, ja näitä esityksiä on arvioitiin myöhemmin oppitunnilla. Lisäksi Helsingin yliopiston biologisella asemalla Tvärminnessä biologian kenttäkurssilla syyskuussa 2012 näytteitä kuvattiin ja esitykset tehtiin iPadeilla.
–    historian opiskelijat dokumentoivat toukokuussa 2012 järjestetyllä HI07 -kurssilla esineitä Kansallismuseossa ja hyödynsivät Turkuun  suuntautuneella opintomatkalla VR:n langatonta verkkoa ja kirjoitettiin portfolioita (e-kirjat CBB-ohjelmalla).
–    ranskan kielen kurssilaiset kirjoittivat Pariisin opintomatkalla toukokuussa 2012 iPadeilla blogia, joka löytyy linkitettynä koulun kotisivuilla.
–    Kiinan kurssin (The Project China) Pekingin opintomatkalta lokakuussa 2012 iPadilla kirjoitettu kurssiblogi ja iPadin kameralla otetut valokuvat sekä lopputyönä tehty sähköinen kurssijulkaisu löytyvät koulun kotisivulta.
–    fysiikan (FY16) opintomatkalaiset CERN:issä marraskuussa 2012 tekivät opintomatkastaan raportin sähköisen kirjan muotoon iPadien avulla.
–    Euroscola-opintomatkalaiset kuvasivat ja kirjoittivat matkakokemuksiaan tammikuussa 2013 Brysselissä ja Strasbourgissa tableteilla.

 

5. iPadit kokeiden tekemisessä ja sähköisen arvioinnin välineenä

Olarin lukiossa sähköistä arviointia on käytetty muun muassa kielten, historian ja yhteiskuntaopin kokeissa koeviikolla. Historiassa ja yhteiskuntaopissa Socrativen sähköisiä vastausjärjestelmiä on hyödynnetty kokeen osana sekä tuntinäytön osoittajana. Koulun tableteille on asennettu tähän soveltuva erillinen applikaatio.

Ruotsin kielen kokeet on tehty koeviikolla (A-ruotsin kurssit 2 ja 4) lukion iPadeilla. Kokeissa opiskelijoiden on pitänyt hakea tietoa ruotsalaisilta internetsivuilta tehtävänannon mukaisesti ja vastata kysymyksiin. Lisäksi kuullunymmärtämistehtävä on perustunut netin kautta saatuun autenttiseen materiaaliin. Kokeessa on ollut myös käännöstehtävä, jossa opiskelijat ovat saaneet käyttää apuna esimerkiksi Google-translatoria. Kielioppikoe on tehty erikseen paperilla.

Historian kurssien Kulttuurit kohtaavat (HI06) ja Luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys (HI09) -kurssikokeet on tehty iPadin avulla. Kysymykset ovat olleet Opit/Fronter-oppimisalustalla ladattavissa. Vastaukset on kirjoitettu Logitech-näppäimistöä hyödyntäen ja tallennettu opettajalle arvioitavaksi Opit/Fronter-alustalle. Kysymykset ovat olleet aineistopohjaisia ja soveltavia ja niissä opiskelija on voinut hyödyntää internetiä vapaasti.

Historian kurssilla Suomen historian varhaisvaiheet (HI05) kurssilaiset tuottivat CBB-ohjelmalla sähköiset portfoliot (e-kirja), jotka ladattiin iBooks-sovelluksessa. Kurssin arviointi perustui koko kurssin ajan pidettyyn portfolioon ja itse dokumentoituun aineistoon.

Yhteiskuntatiedon ja taloustiedon (YH01 ja YH02) kurssien arvioinnissa on otettu huomioon iPadilla kirjoitetut blogit ja keskustelut.

Kurssipalaute ja opiskelijoiden itsearviointia on tehty tablettitietokoneen avulla useissa kursseissa.

 

6. Mitkä ovat olleet hankkeen tulokset?

Tablettitietokoneet ovat olleet jo lähes neljän lukukauden ajan ahkerassa käytössä. Tämä on ollut helposti todennettavissa Opit/ Fronter -järjestelmien varauskalenterista.

Tablettilaitteen suurin etu tietokoneeseen verrattuna on ollut sen tarjoama vaivaton ja helppo nettiyhteys; tablettilaitteen nopea käynnistyminen tehostaa ajankäyttöä ja lisää joustavuutta oppitunneilla. Opiskelijoiden tiedonhaku on paitsi nopeutunut myös ajantasaistunut, koska koulun kirjastoon ei ole aina voitu hankkia kaikkia uusimpia hakuteoksia. Pilottihankkeen myötä olemme todenneet myös koulun ATK-luokkien kuormituksen vähentyneen oleellisesti.

Kaikissa oppiaineissa opettajat ovat miettineet ja kokeilleet tablettien pedagogista käyttöä niin tiedonhaussa kuin esitystekniikoiden välineenä. Opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetustilanteissa on lisääntynyt. Samalla sekä opettajien ja opiskelijoiden tiedonhakuvalmiuksien ja tieto- ja viestintäteknisten taitojen voidaan todeta parantuneen hankkeen aikana.

Tablettien käyttö on vahvistanut oppilaskeskeisten ja toiminnallisten työtapojen käyttöä kaikissa oppiaineissa. Erityisesti luonnontieteiden opetuksessa kokeellisuus on edelleen vahvistunut.

Tablettihanke on myös monipuolistanut arviointia: kurssin aikainen arviointi ja soveltavat tehtävät ovat askelia kohti sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. Verkkopohjaisten kokeiden käytöstä on alkuhankaluuksien jälkeen saatu hyviä käyttökokemuksia.

Oheisena muutamia opiskelijakommentteja historian iPad-kokeesta:

Myönteistä:
–    käsi ei väsy ja kramppaa, kun kirjoittaa paljon
–    kirjoittaminen oli nopeampaa ja helpompaa näppäimistöllä kuin käsin
–    tekstin muokkaaminen helpompaa ja virheiden korjaaminen helpottui
–    myöhemmin mieleen tulevia ajatuksia pystyi lisäämään tekstiin hyvin
–    tehtävät kokeessa soveltavia
–    iPadilla oli nopea kirjoittaa ja tästä pidin
–    tarkat ja laadukkaat kuvat hyvä lisä
–    kivaa vaihtelua normaaliin kokeeseen
–    sain vapaasti selata eri lähteitä
–    iPadit auttoivat hahmottamaan aihetta paremmin
–    koneellakirjoittaminen mukavaa vaihtelua
–    kysymykset olivat mielenkiintoisia, koska niitä piti miettiä kunnolla eikä suorasta faktatiedosta ollut apua
–    netin käyttö lisäsi kysymyksiin enemmän pohdintaa
–    helppokäyttöisyys
–    pystyi lisäilemään tietoja keskelle tekstiä ja muotoilemaan uudelleen
–    askel tulevaisuuteen
Kielteistä
–    pääsy nettiin takkusi alussa
–    tekstiä katosi vahingossa vähän
–    laitehallinta takkusi vähän
–    näppäimistöllä kirjoitus hieman hankalaa
–    perinteinen koe olisi ollut tutumpi
–    uusi koeformaatti tuntui aluksi oudolta
–    ei suurempia ongelmia, mutta suosin vanhaa koetapaa
–    uusien ohjelmien käsittely aluksi hankalaa
–    ei iPadilla kirjoittaminen osaamista paranna
–    samat vastaukset sieltä tulee kirjoitusvälineestä riippumatta

Hankkeen johdosta olemme vähitellen siirtymässä kohti paperitonta koulua. Vaikka tablettitietokoneiden rinnalle lukioon hankittiin kaksi langatonta tulostinta, on niiden käyttö ollut varsin vaatimatonta eri sähköisten tallennusmuotojen rinnalla.

IPad-pilottihanke on ollut koko kouluyhteisön yhteinen projekti, jossa oppiminen on tapahtunut pitkälti vertaisoppimisen keinoin. Opettajat ovat olleet innolla alusta lähtien mukana hankkeessa. Sekä opettajat että opiskelijat ovat opettaneet toinen toisiaan ja kouluyhteisössä on yhteisöllisyys vahvistunut. Myös eri opettajien oppiainerajat ylittävä yhteistyö on luonut pohjaa laajemmalle integraatiolle lukio-opetuksessa.

Opettajien oman työn organisointi on tehostunut iPadien käytön myötä, sillä esimerkiksi poissaolojen merkitseminen wilma-järjestelmään, sähköpostin lukeminen tai opetusmateriaalin valmistaminen on tullut aikaisempaa helpommaksi. Olarin koulun opettajat ovat olleet todella tyytyväisiä omiin tablettilaitteisiinsa.

Suurimmaksi haasteeksi tablettien käytön alkuvaiheessa syksyllä 2011 Olarin opettajat ja opiskelijat kokivat koulun langattoman internetyhteyden riittämättömyyden esimerkiksi kuvan ja äänen siirtämisessä. Vaikka Olarin koulun ja lukion langattomaan verkkoon on saatu parannuksia, on tukiasemien kapasiteetti ajoittain ollut riittämätön vielä lukukauden 2013 alussakin.

Koska mobiililaitteet eivät ole opiskelijoiden henkilökohtaisessa käytössä ja kaupungin palomuuri on estänyt sähköpostin lähettämisen, opiskelijat eivät ole tallentaneet omia sähköpostiosoitteittaan koulun koneille. Tästä on aiheutunut käytännön ongelmia dokumenttien tallentamisessa, lähettämisessä ja vastaanottamisessa. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan käyttämällä OPIT/Fronter- oppimisalustoja, Dropboxia, Google docsia ja sosiaalista mediaa (Facebook, EDMODO) oppilastöiden tallentamiseen. Koulun koneille asennettiin myös iCabMobile-sovellus helpottamaan tiedostojen siirtoa iPadista Fronteriin. Tämä päällekkäisten järjestelmien käyttö on ollut haasteellista niin opettajille kuin lukiolaisillekin.

iPadit ovat toimineet huonosti OPIT-oppimisalustan sekä lukukauden 2013 alusta käyttöönotetun Fronter-järjestelmän kanssa. Java ei toimi iPadilla eivätkä myöskään flash-pohjaiset sivustot. Siksi monet hyvät sovellukset ja oppimispelit jäävät hyödyntämättä tabletilla. Ongelmaa on kuitenkin osin ratkaistu käyttämällä Puffin-selainta. Myös SMART-älytaulun ja tablettitietokoneen yhdistämiseen on liittynyt monia alkuvaikeuksia, jotka ovat kuitenkin toivottavasti lähiaikoina ratkeamassa.

Olarin lukion opiskelijat ovat kuitenkin olleet motivoituneita uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista ja tabletit ovat innostaneet heitä opiskelemaan tehokkaammin.

 

7. iPad-hanke lukukauden 2013 alussa

Pilottihankkeen aikana olemme saaneet varmuuden siitä, että tulevaisuudessa jokaisella opiskelijalla tulisi olla oma, henkilökohtainen päätelaite opiskelun apuvälineenä. Kokemusta ja osaamista Olarin lukiossa on jo lähes neljän lukukauden aikana kertynyt ns. yhteiskäyttömallin tablettiopetuksesta runsaasti.

Opetushallitus myönsikin joulukuussa 2012 Olarin lukiolle rahoituksen iPad-jatkokokeilua varten. Suunnitelmissamme keväällä 2013 on 1:1-hanke; oma tablettitietokone jokaiselle lukion aloittavalle hyödyntämään ja tehostamaan opiskelua.

Olarin lukion iPad -ryhmä

Espoossa 19.3.2013