Huoltajille / Johtokunta

Olarin lukiossa on oma johtokunta. Johtokunnassa on mukana opiskelijoita, opiskelijoiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Lukion johtokunta kehittää koulun sisäistä toimintaa, yhteistyötä lukion ja kotien välillä sekä lukion ja sen toimintaympäristön välillä. Tähän liittyy mm. opetuksen ja kasvatuksen kehittäminen sekä työrauhan ylläpitäminen. Johtokunta päättää lukion opetussuunnitelmasta, lukuvuosisuunnitelmasta ja siitä, miten lukion käyttöön annetut määrärahat käytetään. Lisäksi johtokunta mm. hyväksyy lukion järjestyssäännöt.

Johtokunnan kokoonpano kausi 2017-2021:

Varsinaiset jäsenet:

Anne-Mari Teräväinen, puheenjohtaja
Jaan Praks, varapuheenjohtaja
Maarit Halme
Anu Penttilä
Mikko Kainulainen

Varajäsenet:

Elisa Tapio
Jukka Tiittanen
Ilkka Virkkunen
Katariina Riijärvi
Sari Pirkkalainen

Tiedostoja:
Lausunto kielivalinnoista 2016