Siirry suoraan sisältöön

Lukio arvosanat

Lukio arvosanat ja ylioppilastodistuksen arvosanat

Moni valitsee suorittavansa lukion peruskoulun jälkeen. Lukion päästötodistuksella ja ylioppilaskokeiden todistuksella voidaan pyrkiä moniin jatko-opintoihin, kuten ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Hyvällä todistuksella saattaa päästä suoraan sisään haluamaansa opiskelupaikkaan. Hyvä todistus myös auttaa valintakokeiden kohdalla, sillä valintakokeisiin valitaan ainoastaan todistusten perusteella. Hyvin menestynyt ylioppilas on siis monien opiskelupaikkojen suosiossa. Todistuksesta on paljonkin hyötyä, sillä sitä voi käyttää myöhemmin myös työelämässä, kun mahdolliset tulevat työpaikat kysyvät opiskelumenestyksestä työhaastattelussa. Hyvä ylioppilastodistus painaa vaakakupissa, sillä työnantajat huomaavat henkilön olevan motivoitunut opiskelemaan ja saavuttamaan hyviä tuloksia. Tällaista asennetta tarvitaan samaan tapaan työelämässä kuin opiskellessakin.

Lukio arvosanat perustuvat kurssien arvosanoihin, joista voidaan sitten laskea keskiarvo. Mitä parempi keskiarvo on, sitä arvokkaampi lukion päästötodistus on. Myös kirjoitukset ja niissä menestyminen merkitsevät paljon.

Kirjoitukset arvostellaan kirjaimin

Suomalaiset ylioppilaskirjoitukset ovat muuttuneet aikojen saatossa. Nykyistä tapaa arvostella kirjoitukset on käytetty aina vuodesta 1996 lähtien. Arvosanat merkitään kirjaimin I, A, B, C, M, E ja L. I tarkoittaa hylättyä ja L on korkein arvosana.

Yleisimmin saatu arvosana ylioppilaskirjoituksissa on C. Sen osuus kaikista kirjoituksista on noin 24 %. Sen sijaan I, eli hylätty, ja L, eli laudatur, ovat harvinaisimmin todistuksissa esiintyvät arvosanat. Näiden molempien kohdalla prosentti on ainoastaan viisi. Jos ylioppilaskokeesta onnistuukin saamaan vähintään yhden laudaturin, voi olla todella tyytyväinen.

Lukio arvosanat vievät kohti tulevaisuutta

Valitse itseäsi kiinnostavia lukiokursseja

Lukiossa opiskelijat saavat enemmän vapauksia valita sellaisia kursseja, jotka heitä kiinnostavat. Toki monista aineista on yhä edelleen pakollisia kursseja, jotka jokaisen opiskelijan tulee suorittaa. Näiden kurssien lisäksi opiskelija pääsee valitsemaan valinnaiset kurssit itse. Valinnaisissa kursseissa kannattaakin painottaa niitä aineita, jotka itseä kiinnostavat ja joissa on hyvä.

Kun lukio kurssit valitsee siten, että aineista on kiinnostunut jo valmiiksi, on opiskelu helpompaa. Jokainen kurssista saatu arvosana vaikuttaa merkittävästi todistuksen keskiarvoon. Kurssit arvostellaan numeroin neljästä kymmeneen. Neljä on huonoin ja kymmenen on paras numero. Jo yksi nelonenkin voi siis vaikuttaa huomattavasti keskiarvoon, joten jokaisen kurssin kohdalla tulee panostaa opiskeluun.

Lukio arvosanat vievät kohti tulevaisuutta

Lukio arvosanat vievät kohti tulevaisuutta

Tämä nettisivu, Olari haluaa painottaa arvosanojen tärkeyttä. Harva meistä osaa ajatella vielä lukioikäisenä, että jopa niillä pakollisilla kursseilla on merkitystä. Jos huonoja arvosanoja alkaa kertyä, vaikeuttavat ne jatko-opiskelupaikan hakemista. Lukio arvosanat lasketaan yhteen kaikkien lukiossa vietettyjen vuosien osalta. On siis järkevämpää opiskella hitaammassa tahdissa ja saada hyviä arvosanoja kuin pyrkiä suorittamaan lukio nopeasti arvosanojen jäädessä huonommiksi. Kaikella on kuitenkin vaikutusta omaan tulevaisuuteen.

Jokainen uusi ylioppilas on tiukan valinnan edessä lukion päättyessä. On aika suunnata hakemaan jatko-opiskelupaikkaa, joka tapahtuu ylioppilastodistuksella ja lukion päästötodistuksella. Toinen vaihtoehto on tietenkin pitää välivuosi. Sen aikana voi tehdä töitä ja suunnitella tulevaisuutta. Välivuoden aikana voi myös yrittää korottaa ylioppilaskirjoitusten arvosanojaan, jos sellaiseen kokee olevan tarvetta. Sekin onnistuu ilmoittautumalla uusiin kirjoituksiin.

Lukijamme kertovat kokemuksistaan arvosanoista