Opinto-ohjaus / Jatko-opinnot ja hakeminen

Suurimpaan osaan jatko-opintopaikoista haetaan yhteishaussa opintopolku.fi hakuportaalin kautta. Ohjeita Opintopolku.fi -sivun käyttöön on koottu erikseen tänne. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen eri korkea-asteen hakukohteeseen / hakukerta.

KEVÄÄN 2020 PISTEYTYKSET YLIOPISTOIHIN (linkki vie Opintopolkuun)

Osassa korkeakoulualoissa on yhteisvalinta eli saman alan koulutuksiin haetaan samalla pääsykokeella eri puolelle Suomea. Haku on opintopolku.fi-sivun kautta, mutta tietoa on tarjolla myös alojen omilla sivuilla:
oikeustieteet.fi
– diplomi-insinööri ja arkkitehtihaku: dia.fi
laaketieteelliset.fi
biohaku.fi
hallintotieteet.fi
– kasvatustieteet eli vakava-haku: https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/vakava
kauppatieteet.fi
Valmennuskeskuksen valintakoeinfot
– ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysaloilla oma esivalintakoe
– ammattikorkeakouluissa kaikki insinöörialat samalla valtakunnallisella pääsykokeella

Osaan suomalaisista jatkokoulutuksista ei kuitenkaan haeta yhteishaussa vaan suoraan näiden jatko-opintopaikkojen omien sivujen kautta. Tällaisia yhteishaun ulkopuolisia kohteita ovat muun muassa:
– monet aikuisten ammatilliset tutkinnot
– aikuisten ammatilliset täydennys- ja lyhytkoulutukset (esim. ratikkakuskiksi)
Poliisiammattikorkeakoulu
Pelastusopisto
– epätyypillisen mittaiset, suoraan tiettyyn työhön ja työpaikkaan valmistavat koulutukset kuten Rajavartiolaitoksen koulutukset
– ei-tutkintoon valmistavat, maksulliset koulutukset kuten personal trainer, monet taidekoulut ym. vastaavat

Ulkomaille haetaan joko maiden omien hakuportaalien kautta (suomalaista opintopolku.fi -sivua vastaavat sivut) tai suoraan kohdeyliopistoon. Muutamia ulkomaille hakemista koskevia sivustoja on koottu tänne.