Tutustu / Matematiikka- ja luonnontiedelukio

Matematiikka- ja luonnontiede linja

Olarin lukiolla (tulevalla Otaniemen lukiolla) on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä matematiikassa ja luonnontieteissä. Lukiolla on pitkä kokemus erittäin tuloksellisesta luonnontieteiden ja matematiikan opetuksesta. Lukion opiskelijat menestyvät vuosittain erinomaisesti valtakunnallisissa luonnontiede- ja matematiikkakilpailuissa. Myös ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat kansallisessa vertailussa kärkipäätä.

Matematiikka- ja luonnontiedelukion opiskelijat sijoittuvat erinomaisesti jatko-opintoihin. Tiivis yhteistyö mm. Aalto-yliopiston kanssa on tärkeä osa koulun arkea.

 

Opiskelu matemaattis-luonnontieteellisellä linjalla

Opiskelija, joka hyväksytään matemaattis-luonnontieteelliselle linjalle opiskelee lukion aikana yhteensä vähintään 30 matematiikan ja luonnontieteiden kurssia. Vastaavasti hän voi huojentaa muiden oppiaineiden kursseista määrätyin ehdoin. Yhteensä kurssimäärä on sama kuin yleislukiossa eli 75 kurssia.

Opiskelijat valitsevat kahden ensimmäisen jakson jälkeen yhden tai useamman syventymisaineen (biologia, fysiikka, kemia tai matematiikka), jonka opiskelu tapahtuu koko lukion ajan samassa ryhmässä.

Matemaattis-luonnontieteellisen linjan opiskelijat ovat aktiivisia ja luonnontieteistä kiinnostuneita. Kurssit ovat usein kokeellisempia ja menevät syvemmälle oppiaineen opiskelussa. Osallistuessaan syventymisaineen opetukseen, opiskelija saa vahvat tiedot ja taidot kyseisissä aineessa. Linjalla opiskelevat osallistuvat monipuolisesti yhteistyöhön yliopistojen ja yritysten kanssa.

Miten haetaan?

Matemaattis-luonnontieteelliselle linjalle haetaan yhteishaussa Opintopolun kautta, eikä erillistä hakulomaketta tarvita. Hakeminen tapahtuu Olarin lukion Matematiikka- ja luonnontiede linjalle.

Tiedotustilaisuus matemaattis-luonnontieteellisellä linjalla opiskelusta ja sinne hakemisesta järjestetään Olarin lukiossa (Olarinniityntie 4) ke 30.1. alkaen klo 18. Illan aikana kerrotaan opiskelusta ja pyrkimisestä. Aineenopettajat esittelevät opetusta sekä kursseja.

Pääsykoe järjestetään torstaina 25.4.2019 klo. 9 – 13 Olarin lukion tiloissa osoitteessa Olarinniityntie 4. Tarkempia ohjeita hausta: Tietoa pääsykokeesta 2019.