Tutustu / Luonnontieteen valtakunnallinen kehittämistehtävä

Luonnontieteen valtakunnallinen kehittämistehtävä

Olarin lukiolle myönnettiin valtakunnallinen kehittämistehtävä luonnontieteissä elokuusta 2018 alkaen seitsemäksi vuodeksi. Kehittämistehtäviä myönnettiin osana erityisen koulutustehtävien uudistusta ja samalla Olarin lukio sai jatkaa erityistä koulutustehtäväänsä matematiikassa ja luonnontieteissä. Erityinen koulutustehtävä sekä valtakunnallinen kehittämistehtävä siirtyvät elokuussa 2019 Otaniemen lukiolle, kun Olarin lukio ja Pohjois-Tapiolan lukio yhdistyvät uudeksi lukioksi.

 

Lue lisää: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lukioiden-erityisen-koulutustehtavan-luvat-myonnetty-lukiot-tasa-arvoiseen-asemaan-ja-osaaminen-koko-lukiokentan-kayttoon

“Uudistuksen yhteydessä haluttiin varmistaa, että erityisen koulutustehtävän lukioiden osaaminen saadaan koko lukiokentän käyttöön. Tätä varten luotiin valtakunnallinen kehittämistehtävä. Valtakunnallisen kehittämistehtävän lukioilla on velvollisuus kehittää ja levittää painotukseensa liittyviä pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön hyviä malleja ja käytänteitä. Lisäksi valtakunnallisen kehittämistehtävän lukiot vahvistavat valtakunnallisesti henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista ja edistävät kaikkien alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä.” Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

 

Valtakunnallinen kehittämistehtävän tarkoituksena on kehittää ja levittää luonnontieteisiin liittyvän pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja hyviä käytänteitä sekä vahvistaa valtakunnallisesti opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Kehittämistehtävään liittyy myös koulutuksen järjestäjien ja luonnontieteeseen liittyvien toimijoiden, kuten yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön kehittäminen ja edistäminen.

 

Kehittämistehtävän tavoitteet lukuvuodelle 2018-2019

  • luma-lukioverkoston luominen ja kokoaminen
  • yhteistyön aloittaminen ja kehittäminen matematiikan kehittämistehtävän saaneen Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion kanssa
  • Luma-lukiopäivien järjestäminen 14.-16.4.2019 Aalto-yliopiston tiloissa
  • tiedotuskäytänteiden luominen
  • mallioppimisympäristöjen ja kurssimallien kehittäminen
  • yliopistoyhteistyön ja yritysyhteistyön kehittäminen (verkostoituminen ja erilaisten mahdollisuuksien kartoitus)
  • kehittämistehtävään liittyvien toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden kartoittaminen sekä toiminnan suunnittelu tuleville vuosille