Opettajat Erasmus+ kursseilla

17.05.2019

Kymmenen Olarin lukion opettajaa osallistui EU:n Erasmus + – koulutuskursseille lukuvuoden 2018-2019 aikana. Kurssien aiheina olivat englannin kieli, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot sekä luovuus, kommunikatiivisuus ja yhteistoiminnallisuus opettajan työvälineinä. Kurssit kestivät viikon ja ne pidettiin Maltan Vallettassa, Italian Firenzessä ja Iso-Britannian Oxfordissa. 

Itse oppitunneilla käsiteltyjen asioiden lisäksi kurssien parasta antia oli monista maista tulleisiin opettajakollegoihin tutustuminen ja verkostoituminen heidän kanssaan. Olarin lukion opiskelijat ovat jo hyötyneet kursseista opettajiensa uusien ideoiden kautta, ja päämääränä on, että Otaniemen lukiolaiset saavat tulevina vuosina osallistua kurssien pohjalta syntyneisiin yhteistyöprojekteihin muiden eurooppalaisten koulujen kanssa.